บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์ และ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์ และ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เนื่องในโอกาสอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง อาคาร 2 ชั้น 2 บริษัท กรังด์ปรีซ์ฯ