เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2565

ปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2564

การประชุมนักวิเคราะห์ 2564

ปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2563

ปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2562

ปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561

Earning Presentation Q2/2561

ปี 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560