งบการเงินปี 2567

ไตรมาสที่ 1/2567

งบการเงินปี 2566

ไตรมาสที่ 1/2566

ไตรมาสที่ 2/2566

ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงินปี 2565

ไตรมาสที่ 1/2565

ไตรมาสที่ 2/2565

ไตรมาสที่ 3/2565

งบการเงินปี 2564

ไตรมาสที่ 1/2564

ไตรมาสที่ 2/2564

ไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงินปี 2563

ไตรมาสที่ 1/2563

ไตรมาสที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 3/2563

งบการเงินปี 2562

ไตรมาสที่ 1/2562

ไตรมาสที่ 2/2562

ไตรมาสที่ 3/2562

งบการเงินปี 2561

ไตรมาสที่ 1/2561

ไตรมาสที่ 2/2561

ไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงินปี 2560

ไตรมาสที่ 1/2560

ไตรมาสที่ 2/2560

ไตรมาสที่ 3/2560

งบการเงินปี 2559

งบการเงินปี 2558

งบการเงินปี 2557