เกี่ยวกับกรังด์ปรีซ์

ผู้นำด้านการจัดงานแสดงยานยนต์ของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522

จากอดีตสู่ความสำเร็จ ในวันนี้ “กรังด์ปรีซ์” เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการจัดงานแสดงยานยนต์

เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2513 ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจํากัดกรังด์ปรีซ์” โดย นายปราจิน เอี่ยมลําเนา เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์ ในเวลาต่อมาเมื่อธุรกิจได้ขยายตัวขึ้น นายปราจิน เอี่ยมลําเนา จึงได้จัดตั้ง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท โดยภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยการออกนิตยสารทั้งด้านยานยนต์และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ได้แก่ นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต นิตยสารการาจไลฟ์ และหนังสือพิมพ์ยวดยาน และจากความสําเร็จดังกล่าว บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยัง ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยงานแสดงสินค้าที่สําคัญของบริษัท ได้แก่ งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และงาน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม การตลาดที่สําคัญของบริษัท เช่น การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ และการจัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด เป็นต้น

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

 • กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition)
   ปัจจุบันบริษัทจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงยานยนต์ ดังนี้
   • งาน Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ รถต้นแบบยนตรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เทคโนโลยี เครื่องเสียงรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ซึ่งงาน Bangkok International Motor Show จัดเป็นหนึ่งในงานแสดงยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญงานหนึ่งของโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2522 และต่อมาได้รับการรับรองจาก Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) ซึ่งเป็นสมาคมที่รับรองการจัดงานมหกรรมยานยนต์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพียงประเทศละ 1 งานเท่านั้น จึงเป็นการยกระดับงาน Bangkok International Motor Show ให้ขึ้นเทียบชั้นกับงานมอเตอร์โชว์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ ปัจจุบันงาน Bangkok International Motor Show ใช้พื้นที่จัดงานประมาณ 170,000 ตารางเมตร
   • งาน Bangkok Used Car Show เป็นงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์หรูมือสอง และรถยนต์มือสองคุณภาพดี จากผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีชื่อเสียง โดยงาน Bangkok Used Car Show จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2552 ทั้งนี้ ปัจจุบันงาน Bangkok Used Car Show มีพื้นที่จัดงานประมาณ 20,000 ตารางเมตร
    ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าทั้ง 2 งาน จะจัดควบคู่กันเป็นประจำในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี โดยจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
   • ในปี 2562 บริษัทได้จัดงาน Yangon International Motor Show ประเทศเมียนมาขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ 20,000 คน และจำนวนยานพาหนะที่มาจัดในงานสามารถขายรถได้ประมาณ 121 คัน โดยมี 6 บริษัทรถยนต์เข้ามาร่วมแสดงงานในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และจะดำเนินการจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในช่วงต้นปี 2563
 • ธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  บริษัทเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งที่เป็นกิจกรรมของบริษัทเอง ได้แก่ การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (Motor Sport) การแข่งขันรถยนต์ควอเตอร์ไมล์ การแข่งขันรถยนต์ออฟโรด และการจัดการ แข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ รวมทั้งบริษัทยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะทําหน้าที่ หลักเป็นผู้จัดวางแผนการจัดงาน จัดหาสถานที่การจัดงาน ติดต่อประสานงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ประชาสัมพันธ์ งาน จัดเตรียมสาธารณูปโภค และเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดเก็บสถานที่หลังการจัดงาน ตัวอย่างของกิจกรรมการตลาด ที่บริษัทจัดตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ชั้นนําในประเทศไทย กิจกรรมแรลลี่รถยนต์ และคาราวานท่องเที่ยว และกิจกรรมคอร์สอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น โดยงานทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ ชั้นนําในประเทศไทย ถือเป็นการจัดกิจกรรมการตลาดที่สําคัญงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลงานการจัดกิจกรรมให้กับ ยานยนต์ชั้นนําเกือบทุกค่าย เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู เชฟโรเลต ฮอนด้า และโตโยต้า เป็นต้น
และในปี 2562 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ คือ eRacing Sport โดยเป็นผู้จัดแข่งขันเกมแข่งรถเสมือนจริง Gran Turismo Sport (GT Sport) สนามใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ในปีนี้แล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรกภายในงาน Bangkok International Motor Show 2019 เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
 • กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่
  • ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น นิตยสารกรังด์ปรีซ์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยาน เป็นต้น รวมถึงนิตยสารเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เช่น นิตยสารการาจไลฟ์ เป็นต้น
  • ธุรกิจสื่อออนไลน์
   บริษัทเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อาทิ นิตยสารในรูปแบบดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ (Website) เช่น www.grandprix.co.thwww.xo-autosport.comwww.motorcycmagazine.com เป็นต้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตัวอย่างเช่น Facebook : Grand Prix Online, XO Autosport, Motorcycle Magazine, Off Road Magazine และ Garage Life Thailand ซึ่งมีผู้ติดตามรวมกว่า 1,300,000 คน อีกทั้งบริษัทยังมีการพัฒนาธุรกิจไปยังสื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น สื่อภาพเคลื่อนไหวใน YouTube รวมถึงมีการร่วมทุนกับพันธมิตรพัฒนาแอปพลิเคชัน Car Buddy By GPI เพื่อเป็นช่องทางขยายธุรกิจด้านออนไลน์ต่อไปในอนาคตเพิ่มเติมอีกด้วย บริษัทจึงได้ร่วมจัดตั้งบริษัทใหม่ ระหว่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเป็นการขยายธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดีย และเพิ่มช่องทางในการจัดเก็บข้อมูล
 • กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์
บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แค็ตตาล็อก แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ ปฏิทิน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ แบบครบวงจร และได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้บริการงานพิมพ์ต่างๆ กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรใหม่สำหรับงานพิมพ์แล้ว เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ประเภทงานพิมพ์แพ็กเกจจิ้ง ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเครื่องจักรใหม่มีขีดความสามารถในการพิมพ์ที่รวดเร็วขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 1.4 หมื่นแผ่น จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ 8 พันแผ่น และยังมีความคมชัดสูง รวมถึงสีสันที่สดใสยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจรับจ้างพิมพ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

GPI คือ ผู้นำสร้างสรรค์การจัดกิจกรรม ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล สาระ
เพื่อสร้างประสบการณ์ และความบันเทิง ที่น่าประทับใจ
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยานยนต์

list-image

มุ่งมั่นผลิตสื่อ เผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านยานยนต์ที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภค

list-image

มุ่งมั่นพัฒนางานกิจกรรมด้านยานยนต์ทุกประเภทให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

list-image

สร้างแบรนด์สินค้าที่มีคุณค่าสูงและทันสมัยในวงการยานยนต์

list-image

สร้างความพึงพอใจสุงสุดให้แก่ลูกค้า คู่ค้า สังคม แบบมืออาชีพ

list-image

มุ่งมั่นที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านงานกิจกรรมยานยนต์ เพื่อมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ

list-image

มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรให้มีคุณค่าสูง โดดเด่น และทันสมัยในวงการยานยนต์

list-image

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

list-image

มุ่งมั่นจะสร้างรากฐานองค์กรด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น

list-image

สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยการสร้างผลกำไร และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ