บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล ที่ปรึกษา พร้อมคณะฯ บริษัท ดิ เอ็กพีเรียนซ์ ดี จำกัด

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณปิยนุช แจ่มศิริพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล ที่ปรึกษา พร้อมคณะฯ บริษัท ดิ เอ็กพีเรียนซ์ ดี จำกัด เนื่องในโอกาสอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง อาคาร 2 ชั้น 3 บริษัท กรังด์ปรีซ์ฯ